Organizare şi derulare de cursurilor de formare profesională pentru ANTREPRENORII din Sectorul sănătăţii şi al produselor farmaceutice.

Programele de formare profesională au ca scop dezvoltarea competentelor antreprenoriale a antreprenorilor din sectorul sănătăţii şi al produselor farmaceutice din regiunea Nord-Est.
În acest sens, sunt dezvoltate şi furnizate 3 pachete de formare profesională în domeniul antreprenorial.

1. Curs de formare profesională „Competente antreprenoriale”

Pentru 60 de antreprenori din Sectorul sănătăţii şi al produselor farmaceutice. Acest curs de formare profesională îşi propune să dezvolte o serie de competente tehnice şi de specialitate pentru antreprenorii din Sectorul sănătăţii şi al produselor farmaceutice. Aceste competente vor facilita transformarea ideilor în acţiune, vor ameliora capacitatea antreprenorilor de a planifica şi gestiona proiecte în vederea atingerii obiectivelor. Acest curs este menit să pună accentul pe gândirea critică, creativitate, iniţiativa, rezolvarea problemelor, evaluarea riscurilor, luarea deciziilor şi gestionarea constructivă a tuturor provocărilor apărute în demersul antreprenorial din Sectorul sănătăţii şi al produselor farmaceutice.

Competentele şi cunoştinţele de bază şi transversale care vor fi dobândite şi îmbunătăţite de beneficiari,sunt:

 • Cunoştinţe de marketing şi de administraţie;
 • Capacităţi organizatorice;
 • Competente în utilizarea componentelor digitale;
 • Capacităţi de gestionare a relaţiilor cu piaţa;
 • Capacităţi de gestionare a relariilor cu mediul intern;
 • Capacităţi de gestionare a relaţiilor cu actorii instituţionali.

2. Curs de formare profesională „Manager Inovare”

Pentru 60 de antreprenori din Sectorul sănătăţii şi al produselor farmaceutice.

Acest curs vine în completarea aptitudinilor şi competentelor manageriale dobândite şi dezvoltate de antreprenori prin participarea la cursul de „Competente Antreprenoriale” şi îşi propune să definească şi să explice noţiunile de inovare sub toate aspectele sale, să abordeze:

 • aspecte privind transferul tehnologic din Sectorul sănătăţii şi al produselor farmaceutice şi a modului de realizare a acestuia;
 • prezentarea instrumentelor de lucru ale managerului de inovare
 • însuşirea de noţiuni din domeniul proprietăţii intelectuale şi a respectării prevederilor legale din domeniul utilizării TIC;
 • modul de elaborare a politicilor şi strategiilor de inovare;
 • evaluarea eficienţei economice a inovării.

În urma parcugerii acestui curs, grupul ţinta va dobândi competenţe şi vor fi în măsură gestioneze următoarele activităţi:

 • Elaborarea strategiei de inovare a firmei;
 • Implementarea planului de realizare a strategiei de inovare al firmei;
 • Coordonarea dezvoltării profesionale a echipei;
 • Coordonarea culegerii de idei creative;
 • Crearea unui sistem de gestiune a datelor privind ideile de inovare;
 • Elaborarea metodelor de valorificare a capitalului intelectual al firmei;
 • Evaluarea procesului de inovare;
 • Asigurarea continuităţii procesului de inovare.

3. Un pachet de training format din 3 cursuri, menit să dezvolte abilităţi avansate şi cunoştinţe aprofundate în domeniul specializării inteligente din Sectorul sănătăţii şi al produselor farmaceutice.

Traningurile propuse în acest pachet sunt:

Managementul proprietăţii intelectuale şi Open innovation (inovaţia deschisă) în sectorul sănătăţii şi al produselor farmaceutice.

Acest training va explica necesitatea implementării conceptului inovării deschise în sectorul sănătăţii şi va oferi exemple privind modul în care managementul proprietăţii intelectuale poate juca un rol esenţial în dezvoltarea inovării deschise prin facilitarea atât a colaborărilor în domeniul cercetării, cât şi a utilizării rezultatelor cercetării.
Scopul trainingului va fi acela de a arăta cum firmele din domeniul sănătăţii, actorii sistemelor de inovare şi grupurile de cercetare pot crea valoare adăugată în activităţile lor de cercetare şi dezvoltare printr-o abordare a managementului proprietăţii intelectuale şi a inovaţiei deschise (open innovation).

Identificarea şi evaluarea oportunităţilor antreprenoriale

O greşeală obişnuită pe care întreprinzătorii o fac adesea este aceea că încearcă să promoveze o soluţie (adică o tehnologie sau un produs/serviciu) la o problemă/necesitate/cerere pe care nu au înţeles-o pe deplin, către stakeholderi pe care nu iau identificat şi analizat în mod corespunzător. Folosind tehnici de gândire divergenta şi convergentă, acest curs îi ajută pe antreprenorii aspiranţi să identifice şi să examineze în detaliu problemele reale şi importante şi învaţă strategii de elaborare a unei soluţii funcţionale în demersul antreprenorial din sectorul sănătăţii şi al produselor farmaceutice.

Marketingul produselor inovatoare în domeniul sănătăţii

Deoarece multe rezultate de cercetare în domeniul sănătăţii pot fi considerate în general inovaţii, acest training va oferi participanţilor cunoştinţele şi abilităţile necesare pentru a genera un plan de marketing cuprinzător pentru că produse/serviciile cu caracter inovator să aibă succes pe piaţă.