Organizarea şi derularea cursurilor de formare profesională pentru MANAGERII din Sectorul sănătăţii şi al produselor farmaceutice.

1. Curs de formare profesională „Manager Inovare”

Pentru cel puţin 260 de manageri din Sectorul sănătăţii şi al produselor farmaceutice

Acest curs vine în completarea aptitudinilor şi competentelor manageriale dobândite şi dezvoltate de persoanele care ocupa funcţii de management în firmele din Sectorul sănătăţii şi al produselor farmaceutice prin participarea la cursul de „Manager Inovare” şi îşi propune să definească şi să explice noţiunile de inovare sub toate aspectele sale, să abordeze:

 • aspecte privind transferul tehnologic din Sectorul sănătăţii şi al produselor farmaceutice şi a modului de realizare a acestuia;
 • prezentarea instrumentelor de lucru ale managerului de inovare – însuşirea de noţiuni din domeniul proprietăţii intelectuale şi a respectării prevederilor legale din domeniul utilizării TIC;
 • modul de elaborare a politicilor şi strategiilor de inovare;
 • evaluarea eficienţei economice a inovării.

În urma parcugerii acestui curs, grupul ţinta va dobândi competente precum:

 • Elaborarea strategiei de inovare a firmei;
 • Implementarea planului de realizare a strategiei de inovare al firmei;
 • Coordonarea dezvoltării profesionale a echipei;
 • Coordonarea culegerii de idei creative;
 • Crearea unui sistem de gestiune a datelor privind ideile de inovare;
 • Elaborarea metodelor de valorificare a capitalului intelectual al firmei;
 • Evaluarea procesului de inovare;
 • Asigurarea continuităţii procesului de inovare.

2. Training pe tema – New Venture Creation and Marketing în health/life sciences

Acest training îşi propune să ajute participanţii să identifice nevoile pieţei, să le analizeze în profunzime şi să înţeleagă cum pot fi transformate în oportunităţi – produse/servicii.
Într-o a două etapă, participanţii vor învăţa cum să „citească“ piaţa şi cum să –si îmbunătăţească produsele şi serviciile oferite, într-un mediu complex în care clienţii, concurenţii, colaboratorii şi alţi factori externi execita influenţe complexe asupra mediului de afaceri.