Organizarea şi derularea programelor de formare profesională pentru angajaţii din departamentele de RESURSE UMANE din Sectorul sănătăţii şi al produselor farmaceutice.

Activitatea presupune furnizarea unui program de formare profesională autorizat ANC şi a unui training non-formal.

1. Curs „Manager resurse umane”

Durată: 80 ore. Prin acest program de formare profesională se urmăreşte abordarea a doua arii foarte importante în activitatea unei organizaţii: exercitarea funcţiilor manageriale de previziune, organizare, antrenare, coordonare şi control evaluare în raport cu modul de gestionare a resurselor umane în organizaţie, precum şi coordonarea activităţii compartimentului de Resurse umane prin exercitarea funcţiilor manageriale în raport cu personalul specializat în gestiunea resurselor umane.
Competentele dobândite în urma parcurgerii acestui curs sunt:

 • Consilierea celorlalţi manageri în probleme de resurse umane
 • Coordonarea desfăşurării activităţilor de resurse umane
 • Coordonarea elaborării politicilor şi programelor de resurse umane
 • Coordonarea personalului din departamentul de resurse umane
 • Elaborarea strategiei de resurse umane
 • Monitorizarea costurilor de personal
 • Monitorizarea sistemului de relaţii de muncă al organizaţiei
 • Organizarea activităţii departamentului de resurse umane
 • Reprezentarea compartimentului de resurse umane

2. Training non-formal „Talent Management”

Durată: 40 ore. Companiile care implementează o strategie de management a talentelor bine definită, sunt mult mai bine pregătite decât competitorii lor să facă faţă provocărilor unei economii aflate în continuă schimbare şi să profite de noi oportunităţi de afaceri. Talent înseamnă orice angajat care este implicat, motivat şi care are o performanţă remarcabilă. Folosirea cu succes a aptitudinilor individuale va creşte performanta întregii companii şi va îmbunătăţi percepţia clienţilor. De aceea, este esenţială atragerea, retenţia şi motivarea talentelor şi păstrarea angajamentului lor faţă de companie!

Prin intermediul acestui curs, participanţii vor:

 • Deveni familiari cu tendinţele şi instrumentele necesare dezvoltării unei strategii de management al talentelor
 • Putea defini un plan de acţiune (în conformitate cu nevoile companiei în zona de resurse umane)
 • Înţelege importanţa şi consecinţele pe care le are o abordare adecvată a managementului talentelor în atingerea obiectivelor de business
 • Dezvolta o strategie integrată de management al talentelor
 • Selecta cele mai potrivite metode pentru integrarea strategiei de management al talentelor cu strategia de resurse umane a companiei
 •  Deveni “proactivi” vs. “reactivi” astfel încât să poată îndeplini obiectivele companiei în zona de management al talentelor