Programele de formare „Competente antreprenoriale” şi „Manager Inovare” sunt cursuri acreditate ANC cu o durată de desfăşurare de 80 ore pentru fiecare curs. Pachetul de training format din cele 3 tematici descrise anterior se întinde pe o perioadă de 120 ore în total, fiind alocat fiecărei teme un număr de 40 de ore.

După parcurgerea programului de formare profesională autorizat ANC, participanţii vor fi supuşi unui proces de evaluare cu respectarea prevederilor legale privind organizarea şi desfăşurarea examenului de absolvire conform ANC. În urma absolvirii examenului, se vor elibera diplome/certificate de absolvire conform metodologiei în vigoare.

După parcurgerea cursurilor non-formale/trainingurilor, coordonatorii de formare vor organiza, la nivelul instituţiei, o sesiune de examinare, în urma căreia cursanţi vor primi un certificat care atestă participarea la curs.