Ce ne propunem?

Proiectul îşi propune să contribuie la creşterea participării la învăţarea pe tot parcursul vieţii a antreprenorilor, a angajaţilor care fac parte din managementul strategic al companiilor şi a personalului din departamentele de resurse umane din sectoarele cu potenţial competitiv şi, implicit, creşterea relevanţei sistemelor de educaţie şi formare profesională pentru piaţa muncii adresate domeniilor sănătăţii şi produselor farmaceutice.

Proiectul este implementat în Regiunea de Dezvoltare Nord – Est care, formată din judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui şi se adresează:

  • antreprenorilor care îşi gestionează afacerile în domeniul sănătăţii şi al produselor farmaceutice
  • personalului angajat care asigură managementul strategic al companiilor care activează în domeniul sănătăţii şi al produselor farmaceutice şi care ocupă poziţii de management în cadrul acestora (spre exemplu: manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de linie etc);
  • personalului angajat din departamentul de resurse umane din companiile care activează în domeniul sănătăţii şi al produselor farmaceutice.

Cui ne adresăm?

Grupul ţintă al proiectului îl constituie antreprenori, manageri şi salariaţi din departamentul de resurse umane din regiunea Nord-Est (judeţele Iaşi, Neamţ, Bacău, Suceava, Botoşani şi Vaslui).

Proiectul îşi propune să recruteze şi să selecteze cel puţin 420 de persoane care activează în sectorul sănătăţii şi a produselor farmaceutice din regiunea menţionată anterior, astfel încât să asigure participarea acestora la următoarele programe de formare profesională:

  • Programe pentru antreprenori – cel puţin 60 de antreprenori din sectorul sănătăţii şi a produselor farmaceutice;
  • Programe pentru manageri cel puţin 260 de persoane care fac parte din structura de management strategic a companiilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul sănătăţii şi a produselor farmaceutice ;
  • Programe pentru angajaţi din departamentele de resurse umane – cel puţin 100 de angajaţi din departamentele de Resurse Umane a companiilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul sănătăţii şi a produselor farmaceutice.

Grupul ţintă este selectat din cadrul companiilor care îşi desfăşoară activitatea economică în domeniul sănătăţii şi al produselor farmaceutice şi care au sediul social său punct de lucru deschis în Regiunea de Dezvoltare Nord – Est.