• disponibilitatea de a participa la activităţilor proiectului şi în special la cel puţin 1 program de formare profesională prevăzut de unul din cele 3 pachete de formare profesională;
 • să facă parte din una din categoriile: antreprenor, manager (persoana angajată în structura de management strategic a companiilor cum ar fi manager genral, director general, manager executiv, director executiv etc) sau angajat în departamentul de resurse umane ale unei societăţi care îşi desfăşoară activitatea economică în sectorul sănătăţii şi a produselor farmaceutice;
 • firma în cadrul căreia activează să fie localizată în aria de implementare a proiectului (sediul social său punct de lucru să fie localizat în zona Nord-Est).

Pentru a beneficia de activităţile cuprinse în proiect, persoanele interesate trebuie să pregătească un dosar care să conţină:

 • a) Declaraţie de disponibilitate;
 • b) Copie carte de identitate;
 • c) Adeverinţa eliberată de angajator, în care este precizata funcţia ocupată (poziţie de management sau o poziţie în departamentul de resurse umane, conform organigramei/ schemei de personal a întreprinderii) sau certificat constatator emis de ONRC din care să reiasă faptul că deţine acţiuni/părţi sociale la o firmă care îşi desfăşoară activitatea în sectorul sănătăţii şi a produselor farmaceutice;
 • d) Documente de studii – copii;
 • e) Declaraţie de angajament.

Selecţia beneficiarilor este realizată încă din primele luni de implementare ale proiectului prin 6 webinarii adresate fiecărei categorii: antreprenori, manageri şi angajaţi din departamentul de resurse umane. După identificarea beneficiarilor, se vor realiza posibile parteneriate strategice cu întreprinderi din sectorul sănătăţii şi al produselor farmaceutice.

Criteriile de selecţie ale beneficiarilor:

 • Întreprinderea în care activează desfăşoară activităţi principale sau secundare în domeniul sănătăţii şi al produselor farmaceutice, sau intenţionează să-şi adapteze activitatea principală sau secundară la acest sector.

Face parte din una din categoriile:

 • Persoană încadrată cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parţial);
 • Locul de muncă ocupat este în regiunea Nord-Est;
 • Persoană ocupă o poziţie de management, sau prin atribuţiile pe care le are conform fisei de post, este implicată în asigurarea managementului strategic al întreprinderii respective;
 • Persoana îşi desfăşoară activitatea în domeniul sănătăţii şi al produselor farmaceutice.
 • Persoana are disponibilitatea de a participa la activităţile proiectului (declaraţie de disponibilitate).

Acest proiect garantează accesul egal la programele de formare, respectând egalitatea de șanse, tuturor cetățenilor români care se încadrează în criteriile de mai sus, indiferent de gen, vârstă, etnie, religie, conform politicilor privind egalitatea de șanse în Uniunea Europeană.