Sprijinirea a cel puţin 48 de IMM-uri din sectorul medical sau care intenţionează să-şi adapteze activitatea la acest sector în vederea elaborării unei planificări strategice pe termen lung sau a revizuirii/adaptării unei planificări strategice pe termen lung.

Scopul acestei activităţi constă în sprijinirea a 48 de întreprinderi din sectorul sănătăţii şi al produselor farmaceutice, sector cu potenţial competitiv identificat conform Strategiei Naţionale de Competitivitate, în adaptarea activităţii la domeniile şi subdomeniile de specializare inteligentă din sectorul menţionat anterior, în vederea elaborării unei planificări strategice pe termen lung în cadrul întreprinderii, sau revizuirea strategiei în cazul în care aceasta există deja.